บริษัท ก.ฐานทรัพย์การโยธา จำกัด

รับเหมางานขุดบ่อน้ำ สวนผลไม้ ขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่
ทำบ่อกุ้ง บ่อปลา ลอกคลอง ปรับพื้นที่ ทำโคกสวนทุเรียน
ปรับที่ทำสวนผลไม้ บริษัทมีอุปกรณ์สำหรับ ดูดน้ำ/เครื่องมือ/เครื่องจักรหนักพร้อมสำหรับงานทุกแบบ ประสบการณ์ในการ
ทำงานมากกว่า 30 ปี

แบคโฮ PC200 สำหรับงานขุดสระ ถมที่
แบคโฮ PC200 อาร์มยาว สำหรับลอกบ่อ
/ลอกคลองที่มีขนาดลึก
แบคโฮ PC200 หัวแย็ก/ขุดเจาะหิน
แบคโฮ PC140
แบคโฮ PC135
แบคโฮ PC35
รถ 10 ล้อ
รถ 6 ล้อ
รถไถ
รถแทร็คเตอร์
ติดต่อสอบถามโทร : 0818599946, 0813717941

  • งานปรับพื้นบ่อกุ้ง

  • งานแต่งสโลปบ่อกุ้ง

  • งานลอกดินเลน

  • งานทำบ่อกุ้ง

  • งานลอกคลอง

  • งานขนย้ายหน้าดิน

  • งานขุดสระ

  • งานถมที่

  • งานเเย็กหิน

  • งานปรับพื้น